Menu

Historie

Der blev afholdt stiftende generalforsamling på Krybily Kro den 4. november 1968, hvor Taulov og Skærbæk boldklubber blev slået sammen.

Klubbens første formand var Verner Sørensen, Skærbæk, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer var blikkenslagermester Ejner Larsen, Taulov, kedelpasser Hans Petersen, Skærbækværket, værkfører Per Thorsted Jensen, Taulov, fru Anita Sørensen, Børup, salgschauffør Erik Dahm Nielsen, Skærbæk, fisker Jens Sørensen, Skærbæk, murersvend Preben Jespersen, Taulov, og smedeformand Chr. Jacobsen, Skærbæk.

Før sammenslutningen spillede Taulov Boldklub i serie 3, hvorimod Skærbæk Boldklub i sin sidste selvstændige sæson rykkede ned i serie 6. JBU bestemte i marts 1969, at den nye klub skulle spille i serie 6 i sin første sæson. Dette så klubben dog fortrøstningsfuld på, fordi der var mange talenter i ungdomsafdelingen, som skulle være med til at bringe fremgang for seniorfodbolden i klubben.

Det viste sig at holde stik, klubbens to seniorhold klarede sig godt. I klubbens første sæson blev det til en 2. og 3. plads i turneringen.

Ved generalforsamlingen i november 1969 ønskede formanden og tre af bestyrelsesmedlemmerne at blive fritaget for genvalg. Det var foruden formanden værkfører Per Thorsted Jensen, Taulov, salgschauffør Dahm Nielsen, Skærbæk og fisker Jens Sørensen, Skærbæk. Som ny formand valgtes montør Erik Rasmussen, Taulov, og til de øvrige tre pladser i bestyrelsen fru Bente Kongsted Jensen, Taulov, tolder Peter Nielsen, Taulov, og tømmer Lind Hansen, Taulov.

Elbohallen blev indviet 2. Januar 1966. I forbindelse med sammenlægningen af Taulov og Skærbæk boldklubber var der et ønske om etablering af baner ved Elbohallen. I 1969 gav Taulov Sogneråd idrætsklubberne grønt lys for etalering af nye baner ved Elbohallen.

Luk