Menu

Ordinær generalforsamling

image
24. marts 2022 kl. 13:53
19. april kl.19

Ordinær generalforsamling i TSIF Fodbold
den 19. april 2022 kl. 19.00 i Elbohallen


Dagsorden:

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent og referent.

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.     Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.      Fastsættelse af kontingent.

5.      Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

6.      Behandling af indkomne forslag.
         Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden senest
         1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Email: ema@tsiffodbold.dk

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer
         På valg: Elna S. Mathiasen (modtager genvalg), Michael Sørensen ( modtager ikke genvalg)

8.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.       

9.      Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
         Der skal vælges bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant.

10.   Eventuelt