Menu

Ordinær generalforsamling

image
04. maj 2021 kl. 17:37

Ordinær generalforsamling i TSIF Fodbold
den 2. juni 2021
kl. 19.00 i Elbohallen


Dagsorden:

1.    Valg af dirigent og referent.

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.     Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.      Fastsættelse af kontingent.

5.      Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

6.      Behandling af indkomne forslag.
         Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden senest
        1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Email: ema@tsiffodbold.dk

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer
         På valg: Maria Lysdal (modtager genvalg), Rasmus S. Mathiasen,  (modtager genvalg), Mike Thomsen (modtager genvalg) Så der skal ikke vælges nye bestyrelsesmedlemmer

8.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9.      Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
          Der skal vælges en ny bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant.

10.   Eventuelt