Menu

Ordinær generalforsamling (1)

image
25. maj 2020 kl. 19:38
den 24. juni 2020 

Ordinær generalforsamling i TSIF Fodbold
den 24. juni 2020 
kl. 19.00 i Elbohallen


Dagsorden:

1.    Valg af dirigent og referent.

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.     Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.      Fastsættelse af kontingent.

5.      Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

6.     Behandling af indkomne forslag.
        Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden senest
        1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer
        På valg: Elna S, Mathiasen (modtager genvalg), Jens Stenholdt (modtager genvalg),
        Så der skal ikke vælges nye bestyrelsesmedlemmer

8.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
        Jacob Jensen (modtager genvalg), suppleant Ole Wandahl(modtager  genvalg).

9.     Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
        Der skal vælges en ny bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant.

10.   Eventuelt