Menu

Generalforsamling 2019

image
01. marts 2019 kl. 08:54
onsdag den 27. marts kl. 19.00

 

Ordinær generalforsamling i TSIF Fodbold onsdag den 27. marts 2019 klokken 19.00 i Elbohallen


Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Johnny Anthonsen (modtager ikke genvalg som kasserer), Jens Stenholdt (modtager genvalg), Rasmus S. Mathiasen (modtager genvalg), Et ordinært bestyrelsesmedlem for 2 år (meget gerne kasserer), Et bestyrelsesmedlem for 1 år.


8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Suppleant Ole Wandahl (modtager genvalg). Jacob Jensen (modtager genvalg)


9. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.

Rene Dandanel (modtager genvalg).


10. Eventuelt.